2 HaMda St. Science Park, Rehovot, Israel | 08-8695050

ישראל ראובני, הבנק הבינלאומי

שאפו גדול על הפקה מושלמת של אירוע שמבחינת הבנק הוא החשוב מכולם. הוכחתם שוב שיש על מי לסמוך.
תודה מכל צוות משאבי אנוש

en_US