2 HaMda St. Science Park, Rehovot, Israel | 08-8695050

יעל סוורדלוף וצוות הרווחה – Intel israel

תודה על אירוע בלתי נשכח ! תודה על כל מה שנתתם, תודה על הפקה מתוקתקת, על ההקשבה, הגמישות, המקצועיות והאנושיות.
בהערכה רבה

en_US